Agenturní zaměstnanci a kategorizace prací

V souvislosti s novelizací zákona o ochraně veřejného zdraví vznikl nově §40a, upravující oblast kategorizace a evidence rizikových prací ve vztahu k agenturním zaměstnancům.

Uživatel dočasně přidělených agenturních zaměstnanců má nově uloženou povinnosti kategorizovat práci těchto zaměstnanců a výsledky zařazení předat agentuře práce. V případě že práce není dosud do kategorie zařazena, je uživatel povinen předat výsledky hodnocení rizik, případně údaje o rizikových faktorech pracovních podmínek a míru předpokládané expozice. 

Pokud se jedná o práci rizikovou, je uživatel dočasně přiděleného agenturního zaměstnance povinen vést evidenci rizikových prací, kterou po ukončení prací agenturního zaměstnance předá agentuře práce.

Došlo u Vás ke změně pracovních podmínek, nebo dosud nemáte zpracovanou kategorizaci prací? Se splněním legislativních požadavků Vám rádi pomůžeme.

NAŠI ZÁKAZNÍCI