Bezplatný přístup k českým technickým normám

Od 1. ledna 2021 je možné využít bezplatný dálkový přístup k českým technickým normám, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné. Jedná se o tzv. sponzorovaný přístup, který vzešel v platnost novelou zákona č. 22/1997 Sb. Podmínkou pro bezplatný dálkový přístup koncových uživatelů k českým technickým normám je registrace u České agentury pro standardizaci.    

Seznam norem se sponzorovaným přístupem je uveden na webových stránkách: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/Vysledky.aspx

NAŠI ZÁKAZNÍCI