Chemické látky

Provádíme a zajišťujeme plnění povinností vyplývající ze zákonů 350/2011 Sb. v platném znění o chemických látkách a chemických směsích, nařízení ES 1907/2006 (REACH) a zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb., především:

Vykonávání kontrol pracovišť a provozů, Zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky dle požadavků zákona 258/2000 Sb., Školení pracovníků s plynoucími povinnostmi pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, Zabezpečování nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi osobou odborně způsobilou.

NAŠI ZÁKAZNÍCI