OUTSOURCING BOZP A PO

Nabízíme outsourcing komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

PŘENECHTE ODPOVĚDNOST ZA BOZP A PO
NA SPECIALISTECH

ZAJISTÍME VEDENÍ AGENDY BOZP A PO A SPLNĚNÍ LEGISLATIVY

Hlavní výhody outsourcingu

Nasloucháme potřebám našich zákazníků a umíme nabídnout individuální a na míru připravené řešení.

Asset 36

Snížení nákladů a časové
náročnosti

Optimálním řešením na míru dokážeme ušetřit Váš čas i náklady.

all

Léty ověřená
řešení

Máme zkušenosti z mnoha firem různých odvětví a poskytujeme řešení ověřená praxí.

image/svg+xml Asurance Asurance

Pojištění
odpovědnosti

Za realizovaná řešení jsme plně odpovědní a naše služby jsou kryty sjednaným pojištěním.

image/svg+xmlicons saved for nounicons saved for noun

Odbornost
služeb

Služby poskytujeme pouze kvalifikovanými odborníky.

image/svg+xml

Flexibilita
řešení

Osobní konzultace a realizaci činností Vám vždy časově přizpůsobíme.

speech-bubble-1

Poradenství
v různých oborech

Díky týmu specialistů poskytujeme odborné poradenství v širokém rozsahu oborů.

image/svg+xml

Podpora a pomoc
na telefonu

Pro řešení naléhavých situací jsme Vám k dispozici na telefonu.

Rozsah outsourcovaných služeb

image/svg+xml

Dokumentace BOZP, PO a OHSMS dle ISO 45001

Zpracování a vedení dokumentace BOZP, PO dle legislativních požadavků a dokumentace OHSMS dle požadavků ISO 45001 (OHSAS 18001).

Sledování legislativních změn

Průběžné sledování změn legislativních požadavků a vedení registru závazných povinností, včetně jejich implementace do podnikových procesů.

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik BOZP

Pravidelná identifikace nebezpečí BOZP, hodnocení rizik a zavedení opatření k jejich řízení a prevenci.

Školení zaměstnanců BOZP, PO a ISO

Provádění vstupních a periodických školení BOZP a PO, odborné přípravy preventistů a preventivních požárních hlídek, školení pro nakládání s NCHLS, interních auditorů, nácviky havarijních situací.

Kontroly pracovišť, interní audity

Provádění periodických kontrol pracovišť, interních auditů, komplexních prověrek BOZP a preventivních požárních prohlídek.

Evidence kontrol a revizí strojů a zařízení

Vedení evidence kontrol technických strojů a zařízení, včetně zajištění jejich provedení.

Šetření pracovních úrazů

Vyhotovení záznamů a provedení hlášení vzniklých pracovních úrazů, šetření příčin jejich vzniku.

Poradenství a asistence

Poradenství v širokém rozsahu oborů, asistence při jednání s orgány státní správy.

V rámci agendy BOZP a PO nabízíme rovněž služby Manažera OHSMS, pro správu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 (OHSAS 18001) a Interního auditora OHSMS. Řešení vždy přizpůsobíme na míru, dle Vašich požadavků.

Kontaktujte nás

Chcete si domluvit schůzku? Rádi byste s námi spolupracovali? Neváhejte nás kontaktovat.

image/svg+xml

+ 420 533 533 633

image/svg+xml

envisys@envisys.cz

NAPIŠTE NÁM
    Děkujeme Vám za Váš email

    NAŠI ZÁKAZNÍCI