OUTSOURCING EKOLOGIE

Nabízíme komplexní služby podnikového ekologa

PŘENECHTE ODPOVĚDNOST ZA EKOLOGII
NA SPECIALISTECH

ZAJISTÍME VEDENÍ AGENDY V OBLASTI
EKOLOGIE A SPLNĚNÍ LEGISLATIVY

Hlavní výhody outsourcingu

Nasloucháme potřebám našich zákazníků a umíme nabídnout individuální a na míru připravené řešení.

Asset 36

Snížení nákladů a časové
náročnosti

Optimálním řešením na míru dokážeme ušetřit Váš čas i náklady.

all

Léty ověřená
řešení

Máme zkušenosti z mnoha firem různých odvětví a poskytujeme řešení ověřená praxí.

image/svg+xml Asurance Asurance

Pojištění
odpovědnosti

Za realizovaná řešení jsme plně odpovědní a naše služby jsou kryty sjednaným pojištěním.

image/svg+xmlicons saved for nounicons saved for noun

Odbornost
služeb

Služby poskytujeme pouze kvalifikovanými odborníky.

image/svg+xml

Flexibilita
řešení

Osobní konzultace a realizaci činností Vám vždy časově přizpůsobíme.

speech-bubble-1

Poradenství
v různých oborech

Díky týmu specialistů poskytujeme odborné poradenství v širokém rozsahu oborů.

image/svg+xml

Podpora a pomoc
na telefonu

Pro řešení naléhavých situací jsme Vám k dispozici na telefonu.

Rozsah outsourcovaných služeb

image/svg+xml

Dokumentace podnikového ekologa a EMS dle ISO 14001

Zpracování a vedení dokumentace dle legislativních požadavků a dokumentace EMS v souvislosti s požadavky ISO 14001.

Sledování legislativních změn

Průběžné sledování změn legislativních požadavků a vedení registru závazných povinností, včetně jejich implementace do podnikových procesů.

Školení zaměstnanců o nakládání s CHLS, školení ISO

Provádění školení zaměstnanců o nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLS), interních auditorů a nácviky havarijních situací.

Kontroly pracovišť, interní audity

Provádění interních auditů a ekologických dohlídek na pracovišti.

Chemické látky a směsi (CHLS)

Vedení evidence chemických látek a směsí, zpracování provozních pokynů pro nakládání s nebezpečnými CHLS, překlady bezpečnostních listů a uvedení do souladu s legislativou. Zabezpečení nakládání s chemickými látkami a směsmi, včetně vysoce toxických, osobou odborně způsobilou.

Odpady a obaly

Vyhotovení ročního hlášení o produkci odpadů, hlášení do systému ISPOP, vedení průběžné evidence odpadů, zpracování označení odpadů a identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO), zastoupení společnosti v oblasti odpadového hospodářství.

Nakládání s vodami

Výpočet poplatku za odebrané množství podzemní vody, zpracování a ohlášení údajů pro vodní bilanci, zajišťování rozborů pro zjištění kvality odpadní vody.

Ovzduší

Zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, provozních řádů a podkladů pro povolení provozu.

Prevence závažných havárií

Hodnocení rizik ekologické újmy, posouzení objektu a zpracování návrhu na zařazení do skupiny A nebo B, případně vyhotovení protokolu o nezařazení, zpracování havarijních plánů.

Poradenství a asistence

Poradenství v širokém rozsahu oborů, asistence při jednání s orgány státní správy.

V rámci ochrany životního prostředí a ekologie nabízíme rovněž služby Manažera EMS, pro správu systému environmentálního managementu, dle ISO 14001 a interního auditora EMS. Řešení vždy přizpůsobíme na míru, dle Vašich požadavků.

Kontaktujte nás

Chcete si domluvit schůzku? Rádi byste s námi spolupracovali? Neváhejte nás kontaktovat.

image/svg+xml

+ 420 533 533 633

image/svg+xml

envisys@envisys.cz

NAPIŠTE NÁM
    Děkujeme Vám za Váš email

    NAŠI ZÁKAZNÍCI