OUTSOURCING SYSTÉMU ISO

Nabízíme komplexní služby manažera a auditora systému managementu
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 27001, ISO 50001

PŘENECHTE ODPOVĚDNOST NA SPECIALISTECH

ZAJISTÍME VEDENÍ V OBLASTI ISO A NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ STANDARDŮ

Hlavní výhody outsourcingu

Nasloucháme potřebám našich zákazníků a umíme nabídnout individuální a na míru připravené řešení.

Asset 36

Snížení nákladů a časové
náročnosti

Optimálním řešením na míru dokážeme ušetřit Váš čas i náklady.

all

Léty ověřená
řešení

Máme zkušenosti z mnoha firem různých odvětví a poskytujeme řešení ověřená praxí.

image/svg+xml Asurance Asurance

Pojištění
odpovědnosti

Za realizovaná řešení jsme plně odpovědní a naše služby jsou kryty sjednaným pojištěním.

image/svg+xmlicons saved for nounicons saved for noun

Odbornost
služeb

Služby poskytujeme pouze kvalifikovanými odborníky.

image/svg+xml

Flexibilita
řešení

Osobní konzultace a realizaci činností Vám vždy časově přizpůsobíme.

speech-bubble-1

Poradenství
v různých oborech

Díky týmu specialistů poskytujeme odborné poradenství v širokém rozsahu oborů.

image/svg+xml

Podpora a pomoc
na telefonu

Pro řešení naléhavých situací jsme Vám k dispozici na telefonu.

Rozsah outsourcovaných služeb

image/svg+xml

Certifikace systému ISO

Zavedení a údržba systému ISO, včetně získání a obhájení certifikace před vybranou organizací.

Dokumentace systému managementu

Zpracování a vedení dokumentace v souvislosti s požadavky norem ISO.

Školení zaměstnanců, interních auditorů a metrologů

Seznámení zaměstnanců s požadavky norem ISO, školení metrologů, školení a výcvik interních auditorů.

Interní a zákaznické audity

Plánování a realizace interních auditů, posouzení shody se závaznými požadavky, realizace auditů u dodavatelů a ověření plnění smluvních závazků.

Metriky a sledování výkonnosti

Hodnocení výkonnosti procesů, reporting výsledků a zavedení opatření pro řízení rizik a příležitostí ke zlepšení.

Řešení neshod a nápravných opatření

Vedení evidence neshod, řízení nápravných opatření a opatření proti opětovnému výskytu neshod.

Sledování legislativních změn

Průběžné sledování změn legislativních požadavků a vedení registru závazných povinností, včetně jejich implementace do podnikových procesů.

Poradenství a asistence

Poradenství v širokém rozsahu oborů, asistence při jednání se zákazníky, dodavateli orgány státní správy.

V rámci outsourcingu činností v oblasti systému ISO nabízíme rovněž služby Ekologa a služby Bezpečnostního a požárního technika. Řešení vždy přizpůsobíme na míru, dle Vašich požadavků.

Kontaktujte nás

Chcete si domluvit schůzku? Rádi byste s námi spolupracovali? Neváhejte nás kontaktovat.

image/svg+xml

+ 420 533 533 633

image/svg+xml

envisys@envisys.cz

NAPIŠTE NÁM
    Děkujeme Vám za Váš email

    NAŠI ZÁKAZNÍCI