Koronavirus jako faktor rizikovosti pracovního prostředí

Nařízením vlády č. 467/2020 Sb. došlo k transpozici směrnice Komise (EU) 2020/739, která nově zařazuje SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů (konkrétně třetí stupeň), o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci. Dále dochází k úpravě požadavků na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení, požadavků na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů. 

Novelizované nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nyní uvádí SARS-CoV-2 jako faktor ovlivňující rizikovost pracovního prostředí. V této návaznosti by zaměstnavatelé neměli opomenout vyhodnotit možné riziko nákazy na pracovišti a přijmout příslušná bezpečnostní opatření.

NAŠI ZÁKAZNÍCI