Obory činností

služby

Outsourcing

OBORY ČINNOSTÍ

Poskytujeme komplexní služby v oblasti systémů ISO, informační bezpečnosti, ochrany životního prostředí, BOZP a PO.

1
ISO, Systémy řízení
ISO 9001 OHSAS 18001
ISO 45001
ISO 62304 ISO 14001 ISO 20000-1 ISO 27001 ISO 50001 IATF 16949

Poskytujeme komplexní služby při zavádění, údržbě a rozvoji systému ISO. Jsme schopni Vás provést celou přípravou, pomoci
s tvorbou dokumentace, nastavením procesů, proškolením zaměstnanců, návrhem technických řešení a díky zkušenostem
z mnoha certifikovaných společností, pro Vás navrhnout optimální způsob řešení. Umíme pomoci i s údržbou a rozvojem již zavedeného systému a přinést Vám nejlepší zkušenosti
z ostatních projektů.

VÍCE O ISO A SYSTÉMECH ŘÍZENÍ
2
Informační bezpečnost, řízení IT, GDPR
ISO 27001 Kybernetická bezpečnost ISO 20000-1, ITIL GDPR, ochrana osobních údajů ISO 62304 TISAX

Poskytujeme expertní a konzultační služby v oblasti informační
bezpečnosti a řízení informačních technologií. Dokážeme
pomoci s přípravou Vaší společnosti podle mezinárodních
bezpečnostních norem, standardů nebo zákonů. Připravíme pro
Vás analýzu rizik, navrhneme organizační a technická
opatření, vhodná pro Vaši společnost, navrhneme politiky
a dokumentaci, poradíme s technologickým zajištěním
procesů, provedeme audit a následně s Vámi budeme zvyšovat
bezpečnost tam, kde jsou Vaše největší rizika.

VÍCE O INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
3
Ochrana životního prostředí
Chemické látky Ovzduší Odpady Nakládání s vodami Prevence závažných havárií / Ekologická újma Uhlíková stopa Kontroly, audity ISO 14001 /EMAS

Zajišťujeme povinností vyplývajících z legislativy v oblasti
ochrany životního prostředí, vztahující se k chemickým látkám
a prostředkům, ochraně ovzduší, nakládání s odpady, obaly,
nakládání s vodami, prevence závažných havárií a dalších
ekologických oborech. Jedná se např. o zpracování souhrnné
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, vyhotovení
ročního hlášení o produkci odpadů, hlášení do systému
ISPOP, výpočet poplatku za odebrané množství podzemní vody,
zpracování a ohlášení údajů pro vodní bilanci, zajišťování
rozborů pro zjištění kvality odpadní vody a vyhodnocení jejich
souladu s předpisy, aj.

VÍCE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
4
BOZP, Požární ochrana
Identifikace rizik BOZP, určení podmínek požární bezpečnosti Školení zaměstnanců BOZP a PO Kategorizace prací Návrh osobních ochranných pracovních prostředků Zpracování dokumentace BOZP, a PO. Řešení mimořádných událostí, havarijní a evakuační nácviky Implementace OHSAS 18001/ISO 45001 Zpracování přehledu kontrol a revizí tech. zařízení Prověrky BOZP, preventívní požární prohlídky

Naše společnost nabízí široké portfolio služeb BOZP a PO, dle
specifických požadavků zákazníků. Nabízíme poradenské
a konzultační služby v oblasti BOZP a PO, přípravu společnosti
na kontroly orgánů státní správy, zpracování požadvoaných
předpisů (směrnic, provozních řádů) podporu při řešení
pracovních úrazů, komplexní přípravu na certifikaci systému
managementu dle normy ISO 45001/OHSAS 18001.

VÍCE o BOZP A PO
NAŠI ZÁKAZNÍCI