ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001

Aktuálně provádíme revize systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, související s přechodem naČSN ISO 45001:2018. Pokud Vás nebaví vymýšlet již vymyšlené a chcete pomoci s přechodem, kontaktujte nás. A nově na to máte 6 měsíců navíc.

S přechodem na novou normu máme zkušenosti, ověřené několika úspěšnými audity. Pokud máte stále certifikaci podle OHSAS 18001, upozorňujeme na konec platnosti standardu. Původní termín ukončení platnosti, se v souvislosti s pandemií Covid-19 posunul z původního termínu 12.3.2021 až do 30.9.2021.

Mezi nejvýznamnější změny nové normy patří:

  • Použití stejné struktury jako např. normy ISO 9001 nebo ISO 14001, nabízející jednodušší způsob, jak požadavky norem integrovat.
  • Doplnění kapitoly 4. Kontext organizace, tak jak jej znáte například ze systému řízení kvality.
  • Rozšíření požadavků, týkající se konzultace s pracovníky a jejich spoluúčast.
  • Rozšíření odpovědnosti za systém na celý vrcholový management.
  • Více požadavků na mechanismus komunikace v oblasti BOZP.
  • Specifikace požadavků v oblasti externích procesů, dodavatelů a nakupování.

NAŠI ZÁKAZNÍCI