Poradenství a audity

Příprava na

certifikaci

ISO2

Naše společnost zavádí systémy řízení a poskytuje služby pro úspěšnou certifikaci Vaší společnosti. Jsme schopni Vás provést celou přípravou, pomoci s tvorbou dokumentace, proškolit zaměstnance a díky zkušenostem z mnoha certifikovaných společnosti pro Vás navrhnout optimální způsob řešení. Pro návrh a zavádění systému máme vytvořenou metodiku poskytování konzultačních služeb. Garantujeme, že námi připravovaný systém řízení může být certifikován jakoukoliv Vámi vybranou organizací. Jsme schopni připravit Vaší společnosti k úspěšné certifikaci na:

 • ISO 9001 – kvalita
 • ISO 14001 / EMAS – životní prostředí
 • OHSAS 18001 – bezpečnost práce
 • ISO 27001 – bezpečnost informací
 • ISO 20000-1 – IT služby
 • Aj.

Audity

screen-capture

Auditní činnost Vám pomůže ověřit, jak plníte požadavky vybrané normy, právních předpisů nebo své vnitřní požadavky. Cílem interních auditů je identifikovat Vaše problémy a navrhnout opatření k jejich řešení. Audit je možné zaměřit jak na celou organizaci, tak i na její vybrané části, např. nově zavedené činnosti, rizikové činnosti nebo činnosti s vysokou mírou chybovosti.Tým auditorů sestavuje vždy z kvalifikovaných odborníků v dané oblasti, abychom byli schopni poskytnou výstupy s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka.

Rozdílové (GAP)

analýzy

chart

Pokud potřebujete posoudit soulad Vašich činností vůči požadovaným standardům (např. normy ISO, akreditační standardy) nebo legislativním požadavkům (např. aktualizované zákony nebo vyhlášky) a udělat si základní přehled o míře jejich plnění, je vhodným řešením provedení rozdílové (GAP) analýzy. Poměrně rychle tak získáte přehled o oblastech, v kterých se lišíte od požadavků a které naopak plníte. To vám umožní lepší rozhodování o dalším postupu a především cílené a efektivní alokaci zdrojů (lidí, peněz, …) tam, kde jsou potřeba.

Školení

dokumentrace

Školení Vám zprostředkuje komplexní informace ve srozumitelné formě přizpůsobené předporozumění obecenstva a míře jeho znalostí.

Dokumentace

dokumentace

Díky zkušenostem z desítek projektů máme vytvořenou rozsáhlou databázi dokumentů a formulářů z různých odvětví a pro různé činnosti. Tyto dokumenty Vám rádi poskytneme, protože víme, že je mnohem efektivnější a rychlejší dokumenty upravovat než vytvářet. V případě že dokumenty potřebujete upravit a doladit na míru Vaší společnosti, rádi Vám s tím pomůžeme.

Konzultace

dokumentrace

Nabízíme Vám konzultační služby poskytované kvalifikovanými odborníky v oboru. Díky unikátní databázi znalostí a sdílení těchto znalostí dokážeme naše znalosti efektivně předávat našim zákazníkům a pomáhat jim dosahovat jejich cíle.

Podpora a outsourcing

Podpora

podpora

Vaše organizace se vyvíjí a reaguje na potřeby trhu, nové právní předpisy nebo konkurenci, a proto by se měl měnit i Váš systém řízení. Jsme připraveni Vám pomoci se změnami a rozvojem organizace, zbavit vás starostí s administrativou a operativou, nebo za vás sledovat novou legislativu tak, abyste se mohli maximálně věnovat Vaší práci. Máme připravený balíček služeb, ze kterého si můžete vybrat ty, které vás zajímají a které potřebujete. Tyto služby poskytujeme pro většinu systémů řízení – např.:

 • ISO 9001 – kvalita
 • Systémy řízení kvality a bezpečí – zdravotnictví
 • ISO 27001 – bezpečnost informací
 • ISO 20000-1 – IT služby
 • ISO 14001 / EMAS – životní prostředí
 • OHSAS 18001 – bezpečnost práce
 • Aj.

Outsourcing

dokumentrace

Možností, jak snížit Vaše náklady a zbavit Vás starostí týkající se administrativy spojené se systémy řízení, je komplexní přenechání těchto činností externí společnosti (outsourcing). Nejedná se o provádění vybraných činností externí společností, ale jde o vyčlenění činností spojených se systémy řízení na společnost Envisys, které Vám přinese úsporu nákladů, zvýší kvalitu prováděných činností a umožní Vám zaměřit se na Vaše klíčové činnosti. Jak je to možné? Dodáváme služby specializovanými a vyškolenými odborníky v jednotlivých činnostech a oborech. Používáme standardizované procesy, které neustále optimalizujeme.
Odstraňujeme Vám nadbytečnou administrativu a šetříme tak i náš čas a náklady.
Flexibilně a efektivně využíváme naše pracovníky.
Díky unikátní databázi znalostí sdílíme znalosti mezi jednotlivými pracovníky.
Průběžně vzděláváme naše pracovníky.
Máme čas a chuť sledovat nové trendy a zavádět je do praxe.

Co-sourcing

cosourcing

Na pomezí mezi podporou a outsourcingem je tzv. co-sourcing. Jedná se o kombinaci činností prováděných jak vnitřními zaměstnanci, tak externími pracovníky. Oproti běžné podpoře se jedná spíše o partnerství a dlouhodobější spolupráci na vybraných činnostech, a oproti outsourcingu si necháváte plnou kontrolu a řízení nad činnostmi. Co-sourcing Vám umožňuje doplnit expertní znalosti vašich zaměstnanců pro vybrané oblasti a pokrýt nenadálé výkyvy v množství potřebných zdrojů – např. při nových projektech nebo organizačních změnách. Získáváte tak možnost přímo řídit prováděné činnosti, zvýšit jejich kvalitu, a přitom platit pouze za to, co využíváte.