Služby

SLUŽBY

Poskytujeme komplexní služby v oblasti systémů ISO, informační bezpečnosti, ochrany životního prostředí, BOZP a PO.

Kontroly, audity

 • Interní audity
 • Provozní kontroly
 • Prověrky BOZP a PO
 • GAP analýzy
image/svg+xml

Pomoci auditní a kontrolní činnost Vám pomůže ověřit, jak plníte požadavky některé z norem, právních předpisů nebo své vnitřní požadavky. Disponujeme týmem zkušených auditorů, kteři působí mj. jako vedoucí auditoři významných certifkačnich společností a mají zkušenosti ze stovek organizací.

VÍCE O KONTROLE A AUDITECH

Dokumentace

 • Zpracování dokumentace
 • Vnitřní předpisy
 • Dokumentace ISO
image/svg+xml 01 01

Díky zkušenostem z desítek projektů máme zpracovanou rozsáhlou databázi dokumentů a formulářů z různých odvětví a pro různé činnosti. Tyto dokumenty Vám rádi poskytneme, protože víme, že je mnohem efektivnější a rychlejší dokumenty upravovat než vytvářet.

VÍCE O DOKUMENTACI

Školení

 • Školení
 • Bezpečnostní povědomí
 • Nácviky havarijní připravenosti
image/svg+xml 82 all 82 all

Máme pro Vám širokou nabídku školení a vzdělávání pro Vaše pracovníky. Školení zajišťujeme jako nedílnou součást našich projektů (např. v rámci zavádění systémů), nebo kdykoliv poté, např. při změnách legislativy, norem, Vašich vnitřních procesů nebo při prohlubování znalostí Vašich zaměstnanců.

VÍCE O ŠKOLENÍ

Konzultace

 • Konzultace
 • Poradenství
 • Legislativní změny
image/svg+xml Consult Consult

Měnit procesy v jakékoliv společnosti jde těžko, a jen po emailu a pomocí dokumentace to nejde vůbec. Proto naše služby poskytujeme vysoce kvalifikovanými odborníky, s důrazem na minimalizaci administrativy, praktičnost řešení a respektováním
 odlišností každého ze zákazníků.

VÍCE O KONZULTACÍCH

Podpora

 • Podpora systému ISO
 • Rozvoj systémů a procesů
image/svg+xml

Naším cílem nejsou jednorázové dodávky, ale s našimi zákazníky se snažíme vytvářet dlouhodobá partnerství. Pokud rozumíme firemní kultuře a procesům zákazníka, umíme dodávat naše služby s vyšší přidanou hodnotou a vyšší kvalitou.

VÍCE O PODPOŘE

OUTSOURCING SLUŽEB

Snížení nákladů, služby od jednoho dodavatele, smluvní garance kvality, pojištění odpovědnosti, profesionalita.

image/svg+xml

Manažer ISO

EXTERNĚ

Možností, jak snížit Vaše náklady a zbavit Vás starostí týkající se ISO norem, je komplexní přenechání těchto činností naší společnost.

VÍCE O MANAŽERU ISO

Podnikový ekolog

EXTERNĚ

Pro organizace, kterým se nevyplatí vlastní zaměstnanec ekolog nebo chtějí služby poskytované na profesionální úrovni, nabízíme služby externího podnikového ekologa.

VÍCE O PODNIKOVÉM EKOLOGOVI

Technik BOZP a PO

EXTERNĚ

Pokud se chcete zbavit starostí týkající
se legislativy v oblasti BOZP a PO a nebo snížit Vaše náklady, nabízíme komplexní přenechání těchto činností naší společnost.

VÍCE O TECHNIKOVI BOZP A PO
NAŠI ZÁKAZNÍCI