O společnosti

 

Zavedení norem ISO má pro vaše podnikání významnou hodnotu v několika oblastech. Reflexe obvyklých činností vašeho podnikání zkvalitňuje pracovní prostředí, které vede k lepší efektivitě, přesnějšímu plánování a tím i k větší spokojenosti pracovníků. Posiluje také hodnotu vaší značky, neboť se nový zákazník může spolehnout na to, že váš produkt je důvěryhodný a že splňuje řádná kritéria ochrany spotřebitele. Zajišťuje, že vaše společnost je v souladu se značným množstvím pracovně právních předpisů a nebude na vás z této strany čekat žádné překvapení.
Hlavní přínos leží v přezkoumání vašich pracovních postupů odborníky, který odhaluje slabá místa, jež vám zvyšují náklady. Systematizování a zpřehlednění úseků zpracování výrobku či informačního toku zvyšuje stabilitu pracovního prostředí ve vaší společnosti, které je následně méně náchylné k tomu, aby vyvolávalo omyly a nedorozumění. Snižuje se tím pravděpodobnost, že se pracovníci budou muset zabývat nenadálými událostmi, které zavinila nepřesná či zkratkovitá komunikace. To také snižuje náklady, které by byly jinak pohlceny napravováním chyb tohoto charakteru. Certifikace je tak i dobrou investicí do rozvoje vašeho podnikání.
Naše služby jsou výsledkem intelektuálního úsilí řady teoretických ekonomů i praktických podnikatelů. Stále doplňujeme své znalosti a monitorujeme vývoj platných norem. Naše zkušenosti přispějí k posílení vašeho postavení v konkurenčním boji na trhu.

Jednatelé


Jiří Dryák

Ing. Radek Blaško

Ing. Lubomír Kloss

Významné realizace tohoto období

eon
abb
bohm
clear

cz

adc
sako
ikea
teplarna
ibg log

agro

esb

Další reference na vyžádání….