Změny v provádění periodických lékařských prohlídek

Od 1. ledna 2023 došlo k novelizaci vyhlášky č. 79/2013 Sb. a zrušení periodických lékařských prohlídek zaměstnanců vykonávajících práce zařazené do kategorie 1 nebo 2, pokud není součástí výkonu práce profesní riziko (dříve nazýváno „riziko ohrožení zdraví“), nebo pokud prohlídku zaměstnavatel nebo zaměstnanec přímo nevyžadují.

Co nadále platí:

Mezi profesní rizika („riziko ohrožení zdraví“) patří např.:

Z profesních rizik bylo vyřazené řízení motorových vozidel.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je profesní riziko, se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Další důležitá změna se týká provádění dohledu na pracovišti poskytovatelem pracovnělékařských služeb. U kategorií druhé rizikové, třetí a čtvrté anebo jde-li o profesní riziko, se bude dohled provádět pouze jednou za 3 roky. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé se dohled provádí, pokud tak stanoví zaměstnavatel nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

I. kategorie (bez profesních rizik)Pouze na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance. Pokud ano: jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
II. kategorie (bez profesních rizik)Pouze na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance. Pokud ano: jednou za 4 let, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
I. a II. kategorie (s profesními riziky)Pokud není vyhláškou či jiným právním předpisem stanovena kratší lhůta: jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
III. kategorieJednou za 2 roky.
IV. kategorieJednou ročně.
NAŠI ZÁKAZNÍCI