Školení informační bezpečnosti

Informační bezpečnost | ISMS | Možnosti | Školení

V roce 1992 proběhlo oficiální připojení České republiky k internetu na ČVUT ve slavnostním duchu. Dnes, o 30 let později, jsou pro nás internet, digitální komunikace a spolupráce nepostradatelnou součástí, která značně urychluje vývoj, právě díky okamžitému propojení a přenosu informací.

V poslední době však radost spíše střídají obavy, jestli je online prostor vůbec bezpečný. Teoreticky ano, prakticky z velké části záleží na každém člověku, jelikož k srpnu roku 2022 bylo způsobeno 82 % úniků dat lidským faktorem. Přicházejí tedy relevantní otázky:

Otázek je mnohem více a na všechny je nutné najít odpověď, aby nedocházelo k bezpečnostním událostem (únik hesel, účtů, informací) a byla zachována věrohodnost a důvěrnost dat. Odpovědí je možné dosáhnout individuálně, nebo s pomocí někoho jiného. Zatímco individuální cesta bývá poměrně zdlouhavá a nekonzistentní, školení představují efektivní a ucelenou formu vzdělání.

Nejen v oblasti bezpečnosti informací je pro organizace ucelená forma výuky v podstatě nutností, jelikož je často vyžadována legislativou a normami. Zaměstnanci tímto způsobem dostanou všechny potřebné informace o bezpečném nakládání s daty, čímž se sníží pravděpodobnost nevhodného zacházení s informacemi a minimalizuje se možnosti úniku dat, často vedoucích k finančním ztrátám.

Jaké jsou tedy možnosti školení?

  1. V případě základního seznámení je vhodný NÚKIB se školeními zdarma, pokrývajícími výuku mládeže, pracovníků ve státním i soukromém sektoru.
  2. Pokud máte zájem o hlubší seznámení s informační bezpečností, přichází v úvahu Chranimdata. Školení je možné vyzkoušet zdarma a následně se za ně platí, přičemž Vám dokážeme sjednat lepší podmínky.
  3. Chcete školení na míru? Přímo u Vás ve společnosti? Potom Vám ho rádi zprostředkujeme v plné šíři – přezkoumáme celou problematiku informační bezpečnosti, podrobněji projednáme Vámi chtěná témata a nakonec máme vyhrazený prostor pro otázky.
NAŠI ZÁKAZNÍCI