Novelizace vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Den před Vánocemi 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace odpadových vyhlášek (katalog odpadů, vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností), zejména pak vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato novela je vedena pod číslem 445/2022 Sb. Novelizace je zpětnou vazbou na reakce k nové odpadové legislativě, která by bez ní přinesla do praxe od 1. ledna 2023 chaos a nemalé problémy. Díky tomu je její účinnost již od 01.01.2023.

Hlavní změny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., které novela č. 445/2022 Sb. přináší, jsou:

Více informací zde:

Vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – aktuální znění. Případně pak Důvodová zpráva ze dne 21.10.2022 k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství.

Komentář ENVISYS:

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb. začala platit k 01.01.2023 a ruší, případně pak jinak upravuje plnění řady nových povinností a omezení, které by jinak vešla začátkem roku 2023 v platnost, díky vyhlášce č. 273/2021 Sb. Změn je celá řada a je tedy obtížné na ně souhrnně reagovat napříč spektrem našich zákazníků. Pokud byste tedy měli jakékoliv dotazy ohledně této novelizace, neváhejte se na nás obrátit.

NAŠI ZÁKAZNÍCI