TISAX VDA 6.0

Na začátku dubna 2024 vstoupí v platnost aktualizovaná norma TISAX VDA 6.0 z její předchozí verze 5.0. Tuto normu vydává německá asociace výrobců automobilů (VDA) a postupně jsou její požadavky přenášeny od automobilových společností na všechny své dodavatele. Ohledně platnosti certifikace se nic nemění – tedy je tří letý certifikační cyklus.

Významné změny

Mezi rámcovou změnu patří adopce angličtiny jakožto primárního jazyka pro tuto normu. Dále je umožněn zjednodušený audit ve více lokalitách (SGA – Simplified Group Assessment), které je dle doporučení vhodné využít od 7+ lokalit.

Jednotlivé požadavky jsou následně více konkretizovány a hlavní důraz je kladen na dostupnost. Konkrétně tedy mezi úpravy požadavků patří řízení:

  1. Softwarových nástrojů
  2. Plánů kontinuity
  3. Událostí a Incidentů
  4. Krizového řízení
  5. Zálohování

Část Data Protection poté byla uchopena s detailnější perspektivou.

Doporučení

Jestliže se Vás změna týká a nevíte si rady, ozvěte se a rádi Vám se zavedením změn pomůžeme. Doporučujeme začít implementaci nových bezpečnostních opatření co nejdříve i vzhledem k plánovanému Zákonu o Kybernetické Bezpečnosti, který může značně pohnout s (ne)dostupností konzultačních firem v oblasti IT.

NAŠI ZÁKAZNÍCI