Změny v provádění periodických lékařských prohlídek

Od 1. ledna 2023 došlo k novelizaci vyhlášky č. 79/2013 Sb. a zrušení periodických lékařských prohlídek zaměstnanců vykonávajících práce zařazené do kategorie 1 nebo 2, pokud není součástí výkonu práce profesní riziko (dříve nazýváno „riziko ohrožení zdraví“), nebo pokud prohlídku zaměstnavatel nebo zaměstnanec přímo nevyžadují.

Co nadále platí:

  • Provádění vstupních prohlídek zaměstnanců
  • Provádění periodické lékařské prohlídky u zaměstnanců vykonávající práce zařazené v kategorii 2R, 3 a 4 zůstávají beze změn.    

Mezi profesní rizika („riziko ohrožení zdraví“) patří např.:

  • práce ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru,
  • obsluha jeřábů, vazači jeřábových břemen, regálových zakladačů, pracovních plošin,  
  • obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků,
  • opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních,
  • práce ve výškách a nad volnou hloubkou,
  • noční práce,
  • a další profesní rizika podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Z profesních rizik bylo vyřazené řízení motorových vozidel.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je profesní riziko, se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Další důležitá změna se týká provádění dohledu na pracovišti poskytovatelem pracovnělékařských služeb. U kategorií druhé rizikové, třetí a čtvrté anebo jde-li o profesní riziko, se bude dohled provádět pouze jednou za 3 roky. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé se dohled provádí, pokud tak stanoví zaměstnavatel nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

I. kategorie (bez profesních rizik)Pouze na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance. Pokud ano: jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
II. kategorie (bez profesních rizik)Pouze na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance. Pokud ano: jednou za 4 let, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
I. a II. kategorie (s profesními riziky)Pokud není vyhláškou či jiným právním předpisem stanovena kratší lhůta: jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
III. kategorieJednou za 2 roky.
IV. kategorieJednou ročně.
NAŠI ZÁKAZNÍCI