Lhůtník revizí a kontrol

Pro zajištění legislativního souladu v oblasti revizí a kontrol strojů, přístrojů a zařízení nabízíme zpracování lhůtníku s požadovanými termíny jejich provádění. Nevíte co všechno se musí v oblasti infrastruktury kontrolovat, jaké jsou požadované termíny a kvalifikace kontrolorů?

Při zpracování lhůtníku revizí a kontrol nabízíme:

  • analýzu infrastruktury a soupis strojů, přístrojů a zařízení,
  • přehled termínů kontrol a revizí vyžadovaných legislativou v oblasti BOZP, PO, OŽP,
  • přehled termínů kontrol a revizí vyžadovaných normativními požadavky,
  • přehled kontrol požadovaných návody výrobců,
  • souhrn požadavků na kvalifikaci osob provádějících kontrolu či revizi.
Vzor lhůtníku revizí a kontrol
NAŠI ZÁKAZNÍCI