Nové nařízení EU o bateriích a odpadních bateriích

Již od 18.02.2024 nabývají účinnosti některá ustanovení nového nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1542 o odpadních bateriích, o změně směrnice 2008/98/ES a nařízení (EU) 2019/1020 a o zrušení směrnice 2006/66/ES.

Toto nařízení stanovuje nová pravidla pro celý životní cyklus baterií – od jejich konstrukce, výroby, až po zpětný odběr a využití či recyklaci. Nařízení se vztahuje na všechny baterie od těch v mobilních telefonech, automobilech, elektrokolech, elektrických vozidlech až po průmyslové baterie.

Podrobnější přehled povinností vč. harmonogramu lze najít na stránkách spol. ECOBAT s.r.o.:

NAŠI ZÁKAZNÍCI