Nový katalog odpadů

V souvislosti s přijetím nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech netrpělivě očekáváme prováděcí právní předpisy.

Prvním platným prováděcím právním předpisem byla vyhláška
č. 8/2021 Sb. katalog odpadů. Nabyla platnosti 12. 1. 2021 a účinnosti ke dni 27. 1. 2021. Hlavní změny v porovnání se „starým“ katalogem odpadů jsou:

  • sloučení vyhlášek katalog odpadů s vyhláškou o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů;
  • mění způsob stanovení nebezpečné vlastnosti HP14 Ekotoxický;
  • definuje že do skupiny 20 se zařazují pouze komunální odpady;
  • jsou přidány nová katalogová čísla odpadů.

NAŠI ZÁKAZNÍCI