Pátý ročník kurzu Oběhové hospodářství

Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) VŠCHT ve spolupráci s předními odborníky zprostředkuje ředitelům, manažerům a dalším profesionálům ze soukromé i státní sféry aktuální poznatky a informace týkající se cirkulární ekonomiky. Letošní ročník startuje již letos v září a naplánováno je 12 celopátečních výukových bloků. Součástí je i dvoudenní exkurze. Výukové bloky budou zaměřeny na specifické aplikace konceptu cirkulární ekonomiky, odborníci představí konkrétní aktivity i překážky při zavádění cirkulární ekonomiky jakožto moderního trendu. Své zkušenosti budou sdílet např. generální ředitel SUEZ ČR Zdeněk Horsák, zakladatel digitálního odpadového tržiště CYRKL Cyril Klepek či obchodní a technický ředitel VEOLIA ČR Ondřej Beneš.

Cílem tohoto kurzu je vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí.

Více informací o kurzu najdete na této adrese.

NAŠI ZÁKAZNÍCI