Směrnice EU k systému hospodaření s energií

Směrnice EU 2023/1791 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 ze dne 13.9.2023 uvádí v článku 11, odst. 1 požadavek týkající se systému hospodaření s energií, odkazující na normu ISO 50001 zabývající se tímto tématem. Požadavek zní následovně:

Členské státy zajistí, aby podniky s průměrnou roční spotřebou energie vyšší než 85 TJ za předchozí tři roky a se zohledněním všech nosičů energie dohromady uplatňovaly systém hospodaření s energií. Systém hospodaření s energií musí být certifikován nezávislým subjektem v souladu s příslušnými evropskými nebo mezinárodními normami.

Členské státy zajistí, aby podniky uvedené v prvním pododstavci měly nejpozději do 11. října 2027 zaveden systém hospodaření s energií.

Pakliže musíte vyhovovat požadavku směrnice a doposud nemáte zaveden systém hospodaření s energií, obraťte se na nás a rádi Vám pomůžeme.

NAŠI ZÁKAZNÍCI