Zákon o ochraně oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů, který vstoupil v platnost 1. srpna 2023, přináší nové povinnosti pro firmy a organizace s více než 50 zaměstnanci (do čehož se započítávají i osoby pracující na částečný úvazek nebo dohody). Tyto povinnosti se týkají zřízení a provozování vnitřního oznamovacího systému, který umožní zaměstnancům a dalším osobám podávat oznámení o možném protiprávním jednání u jejich zaměstnavatele nebo jiné osoby, se kterou jsou v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Credit: Mykyta Dolmatov/iStockphoto/Getty Images

Jaké jsou hlavní cíle a přínosy zákona o ochraně oznamovatelů?

Zákon naplňuje požadavky předpisu Evropské unie, který stanoví minimální standardy pro ochranu oznamovatelů v rámci Evropské unie. Podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou firmy a organizace s více než 50 zaměstnanci povinny:

Jak se mohou firmy a organizace připravit na plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů?

Pokud si přejete nastavit interní systém ochrany oznamovatelů, kontaktujte prosím naší společnost a rádi Vám pomůžeme se zorientovat a nastavit efektivní systém tak, aby splňoval všechny požadavky.

NAŠI ZÁKAZNÍCI