Uhlíkové clo (CBAM)

Nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. Jedná se v zásadě o uhlíkové clo, které musí dodavatelé vybraných komodit a produktů do EU zaplatit a vykazovat.

  • Týká se železa a oceli, hliníku, cementu, elektrické energie, vodíku a hnojiv. Zahrnuty jsou rovněž některé prekurzory, navazující výrobky a nepřímé emise (výjimky jsou součástí přílohy I CBAM).
  • Povinnost bude mít dovozce (CBAM deklarant) podávání čtvrtletních zpráv (první do 31. 1. 2024).
  • Oznamovací povinnost se týká – dovozců; osoba, která je držitelem povolení k podání celního prohlášení (deklarant zboží); nepřímý celní zástupce.
  • Zpráva CBAM v přechodovém období (Od 1. října 2023 do 31. prosince 2025) obsahuje informace celkové množství každého jednotlivého druhu zboží vyjádřené v případě elektřiny v megawatthodinách a v případě ostatního zboží v tunách; celkové skutečné obsažené emise vyjádřené v tunách emisí CO2 ekv. na megawatthodinu elektřiny nebo v případě ostatního zboží v tunách emisí CO2 ekv. na tunu každého jednotlivého druhu zboží; celkové nepřímé emise; cenu uhlíku splatnou v zemi původu za emise obsažené v dovezeném zboží.

Pakliže, se tato povinnost na subjekt/klienta vztahuje je třeba vše vykazovat v CBAM Trader Portal. Pro přístup do tohoto systému je třeba vyplnit elektronický formulář od Celní správy, která následně zřídí účet, pod kterým se do systému klient/subjekt dostane..

NAŠI ZÁKAZNÍCI