Zařazování roušek a respirátorů mezi odpady

Na základě informací od MŽP doporučujeme zařazení a nakládání s ochrannými osobními pomůckami (roušky, respirátory, rukavice) v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 následujícím způsobem:

Pracoviště: administrativní činnosti, kanceláře, úřady, obchody, živnostníci bez rizika infekce

Zařazení ochranných pomůcek dle katalogu odpadů: 20 03 01 Směsný komunální odpad.

Nakládání:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle);
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle);
 • pevně zavázat,
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem
 • uložit do sběrné nádoby na směsný komunální odpad,
 • nikdy nedávat mimo sběrnou nádobu,
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.

Pracoviště: průmyslové podniky bez rizika infekce

Zařazení ochranných pomůcek dle katalogu odpadů: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy (ostatní odpad)

Nakládání:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle),
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle),
 • pevně zavázat,
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem,
 • uložit do příslušné sběrné nádoby nebo na určené místo,
 • odstranit v zařízení k nakládání s odpady,
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.

Více informací naleznete na stránkách Stanovisko MŽP, Stanovisko SZU.

NAŠI ZÁKAZNÍCI