Změna legislativy týkající se vyhrazených technických zařízeních

V oblasti vyhrazených technických zařízení vyšel nový zákon č. 250/2021 Sb. Tento zákon nabyde účinnosti 1. července 2022 a jedná se o komplexní změnu právní úpravy v oblasti vyhrazených technických zařízeních. V souvislosti s účinností zákona dojde ke zrušení stávajících prováděcích předpisů, zejména:

  • Vyhláška č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • Vyhláška č. 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • Vyhláška č. 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
  • Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
  • Vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních
  • Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Mezi podstatné změny patří skutečnost, že Technická inspekce České republiky bude metodicky řízena přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí, oproti současnému stavu, kdy tak činí Státní úřad inspekce práce. Technická inspekce nově povede databázi revizních techniků, jejíž část údajů bude veřejně dostupná.

Dále dochází k zásadním změnám v problematice odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních.  Finální podoba celého systému vyhrazených technických zařízeních bude závislá na připravovaných prováděcích předpisech.

NAŠI ZÁKAZNÍCI