Změna pravidel pro počítání dovolené

Nová právní úprava zákoníku práce přináší zjednodušení výpočtu dovolené, na základě odpracované týdenní pracovní doby. Dosud užívaný model pro stanovení délky dovolené často znevýhodňoval některé zaměstnance, v souvislosti s rozvržením jejich pracovní doby do směn.

Dosavadní druhy dovolené se redukují na dovolenou za kalendářní rok, její poměrnou část a na dodatkovou dovolenou. Zrušuje se dovolená za odpracované dny. Délka dovolené v týdnech zůstává zachována, minimální výměra činí 4 týdny za kalendářní rok.

Podmínkou pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok je trvání pracovního poměru po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, k témuž zaměstnavateli v příslušném kalendářním roce.

Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší poměrná část dovolené.

Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn (např. při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby) více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

NAŠI ZÁKAZNÍCI