Poradenské a auditní služby

Společnost ENVISYS s.r.o poskytuje poradenské a auditní služby, případně komplexní správu v oblastech řízení ISO norem, ochrany životního prostředí, BOZP, systémů kvality a bezpečí ve zdravotnictví a informačních technologií.

Díky podrobným znalostem odvětví a bohatým zkušenostem našich pracovníků, jsme schopni nabídnout komplexní přístup k potřebám zákazníků a nabídnout jim individuální, na míru připravené řešení.

Kvalita služeb

ico

Pro poskytovaní našich služeb máme vytvořenou metodiku, která umožňuje snižovat riziko nevhodné dodávky služeb a snižuje celkové náklady dodávky.

Odbornost

ico

Naši pracovníci se v oblasti poradenství a auditu pohybují po mnoho let a disponují bohatými zkušenostmi z celé řady společností.

Komplexní řešení

ico

Nasloucháme potřebám našich zákazníků a jsme schopni nabídnout individuální a na míru připravené řešení.

ISO systémy

řízení

Připravíme Vaši organizaci k certifikaci ISO díky týmu vysoce kvalifikovaných konzultantů, minimalizací administrativy a respektováním odlišností každého ze zákazníků.

eye

zd

Akreditace ve

zdravotnictví

Naši pracovníci mají bohaté zkušenosti ze zdravotnictví. Podíleli se na přípravě a zavádění systémů řízení kvality a bezpečnosti v několika českých i zahraničních zdravotnických zařízeních.

IS/IT bezpečnost a

IT poradenství

Podílíme se na projektech řízení informační bezpečnosti, procesních analýz a optimalizace IT činností a architektury.

ic
4

Outsourcing – vyčlenění činností

 na externí dodavatele

Možností jak snížit Vaše náklady a zbavit Vás starostí a administrativy je komplexní předání činností externí společnosti (outsourcing).

Vybrané předchozí realizace


eon
česka-zbrojovka-150x94
agrotec
abb
ebs